Giới thiệu

Giới thiệuDự báo, năm 2018 với nhịp sống ngày càng hối hả, các bạn trẻ lười yêu - lười tìm kiếm "một nữa còn lại", Connect Tour sẽ giúp các bạn. Dự tính số người tham gia tour du lịch này trong thời gian tới sẽ tăng cao.

Tour du lịch kết nối dành cho người độc thân, người tham gia sẽ được đi du lịch, trải nghiệm, đồng thời có cơ hội gặp được "một nửa" của mình.

Giới thiệuVì là một hình thức du lịch độc đáo, mới lạ, khi tham gia vào tour du lịch kết nối độc thân này, du khách cần nắm trước các thông tin đặc biệt để có thể thu được hiệu quả, đem đến cho bản thân những cơ hội tốt nhất. Hãy thử một lần bước vào những chuyến du lịch kết nối dành riêng cho người độc thân như vậy, cho mình cũng như cho những người khác một cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu nhau, biết đâu "một nửa" của bạn sẽ xuất hiện.

Giới thiệu

Forecast, in 2018 with the rhythm of life is increasingly hustling, the young lazy to looking "the other half", Connect Tour will help you. Estimated number of participants in this tour in the coming time will increase.

The trip is for singles, participants will be traveling, experiencing, and have the opportunity to meet their "half".

As a unique, new way of travel, when participating in this single connection tour, visitors need to grasp the special information that can be obtained effectively, giving the self. best chance. Try one of these singles, as well as give others a chance to meet, get to know each other, know what your "half" will export. present.

CONTACT: +84.888.59.9191 or email: dat.nguyen@dattours.com